Startsida
Aktuellt
Protokoll
Styrelsen
Lokala trafikföreskrifter
Dispensinformation
Logga in

2017-05-07 Återställande vägar
 
Arbetet med återställandet av fiberschakter har nu påbörjats.
OBS! Kantskärning måste föregå asfalteringen därför uppmanas till försiktighet vid passage av schakter.

2015-01-10 Gatubelysning
 
Donsö vägförening är ej ansvariga för gatubelysningen på Donsö. Vid felanmälning hänvisas till trafikkontoret Göteborgs Kommun. Tel. 031-3650000

2012-01-01 Väghållning
 
Donsö Vägförening har f.o.m. 2012-01-01 övertagit hela asvaret av väghållningen på Donsö från Göteborgs Kommun. Snöröjning, sandning, buskröjning utmed vägarna, dikesslätter, rensning av dikesbrunnar, sopning av vägarna efter vintern. Obs! att gatubelysningen ej är inom vägföreningens ansvarsområde.