Startsida
Aktuellt
Protokoll
Styrelsen
Lokala trafikföreskrifter
Dispensinformation
Logga in
Ordförande John Bertil Carlsson
031-971254
0701-722707
Storesandsvägen 17
430 82 Donsö
Vice Ordförande Östen Olofsson
031-971643
Grådalsvägen 7
430 82 Donsö
Kassör Sara Fhager
0703-542050
Grådalsvägen 16
430 82 Donsö
Sekreterare Carina Karlsson
0737-070713
Storesandsvägen 15
430 82 Donsö
Ledamöter Marianne Bergman
Ingrid Jönsson
Bo Kristensson
Reine Backman
Mats Davidsson


Donsö Vägförening
Storesandsvägen 17
430 82 Donsö
Org. nr: 717907-2942
Epost: kontakt@donsovagforening.se