Startsida
Aktuellt
Protokoll
Styrelsen
Lokala trafikföreskrifter
Dispensinformation
Logga in
Ordförande Orvar Johansson
0709-669196
Källebacken 29
430 82 Donsö
Vice Ordförande Håkan Broberg
0706-301767
Nordövägen 45
430 82 Donsö
Kassör Sara Fhager
0703-542050
Grådalsvägen 16
430 82 Donsö
Sekreterare Carina Karlsson
0737-070713
Storesandsvägen 15
430 82 Donsö
Ledamöter Håkan Broberg
Ingrid Jönsson
Bo Kristensson
Reine Backman
Östen Olofsson
Tomas Bergman


Donsö Vägförening
Källebacken 29
430 82 Donsö
Org. nr: 717907-2942
Epost: donsovagforening@gmail.com