Startsida
Aktuellt
Protokoll
Styrelsen
Lokala trafikföreskrifter
Dispensinformation
Logga in

2013-03-23 Info till fastighetsÀgare
 
Vi ber er tÀnka pÄ att göra fri passage för regn-och smÀltvatten nÀr ni bygger en infart till er tomt över ett befintligt dike.
Detta gÄr till exempel att göra genom att lÀgga ett grovt cementrör eller liknande i diket innan pÄfyllning av fyllmassor görs.
Allt detta för att undvika vattenansamlingar pÄ vÀgen med Ätföljande islager vid minusgrader

2012-01-01 VÀghÄllning
 
Donsö VÀgförening har f.o.m. 2012-01-01 övertagit hela asvaret av vÀghÄllningen pÄ Donsö frÄn Göteborgs Kommun. Snöröjning, sandning, buskröjning utmed vÀgarna, dikesslÀtter, rensning av dikesbrunnar, sopning av vÀgarna efter vintern. Obs! att gatubelysningen ej Àr inom vÀgföreningens ansvarsomrÄde.