Startsida
Aktuellt
Protokoll
Styrelsen
Lokala trafikföreskrifter
Dispensinformation
Logga in

2012-01-01 Väghållning
 
Donsö Vägförening har f.o.m. 2012-01-01 övertagit hela asvaret av väghållningen på Donsö från Göteborgs Kommun. Snöröjning, sandning, buskröjning utmed vägarna, dikesslätter, rensning av dikesbrunnar, sopning av vägarna efter vintern. Obs! att gatubelysningen ej är inom vägföreningens ansvarsområde.