Info till fastighetsägare

Fri höjd på 4,5 meter gäller över våra vägar.
Det är även viktigt att vegetation som hänger ut över vägarna inte får störa gatubelysningen.

Denna webbsida kräver att cookies lagras på din enhet för att fungera. Genom att nyttja denna webbsida godkänner du att cookies lagras på din enhet.